Życzę Ci samych pięknych chwil… Pogodnych myśli i ciepełka w sercu…


ჱܓ KOCHAM KWIATY … i nie tylko….Tak bardzo…Jakże nie tęsknić gdy, każda gwiazda nade mną Świeci blaskiem tak bardzo dobrze mi znanym … Jakże się nie radować gdy, każda gruda ziemi pode mną … Pachnie deszczem tak bardzo lubianym …Jakże nie dziękować gdy, każdy ruch i bezruch wokół mnie Wzrusza nieustannie tak bardzo… Jakże… gdy… ja… Tak Bardzo…? ჱ Dzisiaj do moich pozdrowień załączam uśmiech i ciepłe myśli płynące z serca ჱ

misie4ܓ

Reklamy