♥ Szczęście jest pięknym darem: Lecz trudnym do uchwycenia: Nim się pojawi znowu znika: Zawsze go brak, kiedy potrzeba.


***Obok każdego z nas,ktoś odlicza godziny pracy,życia.Posuwają się minuty nasycone czymś.Właśnie,czym? Dobrocią,  radością, nadzieją, pokojem… Przesuwają się sekundy drżenia,udręki,smutku,niepewności…Jeżeli możesz przymnożyć chwil dobrych,przymnóż.Niech to będzie dar słoneczny i ciepły,godny wysiłku człowieka dobrego. Jeżeli jesteś bliżej,niech ta bliskość przymnoży dobrych przeżyć. Jeżeli słuchasz uważnie cudzego życia,niech to słuchanie będzie ratunkiem kogoś od chwil złych.Jeżeli czujesz pełniej cudzy ból,niech ta wrażliwość owocuje czasem lepszym.Jeżeli działasz sprawniej,niech ten fakt uszczęśliwia. Niech zegar życia twoich bliskich porusza się słońcem złotych kropelek dobroci. ***

LOVE YOU - 11qTZ-2u6 - normal

Reklamy