Uwikłani


♥…….─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─……♥

WITAM PIĘKNIE WIECZOREM
♥…….─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─……♥

Uwikłani w swych myślach sa­mot­ni
Bez nadziei wciąż pat­rzą zbyt nis­ko
Nie umieją do­sięgnąć swej gwiaz­dy
To co ro­bią bez ce­lu jest wszys­tko

A wys­tar­czy się troszkę pos­ta­rać
Spoj­rzeć w przyszłość bo można bez lęku
Jeśli człowiek sam w siebie nie wie­rzy
Na­wet mas­ka nie do­da mu wdzięku

Troszkę wiary by siebie od­na­leźć
I już nie być dla siebie udręką
Unieść głowę wy­soko na przekór
Tym co kiedyś machnęli nań ręką

Każdy człowiek jest wszak wyjątko­wy
A i gwiaz­dek na niebie wys­tar­czy
Ta­ki mały ka­wałek światełka
Który ra­dość znów w ser­cu wy­wal­czy

I znów niebo ma ko­lor błęki­tu
W ser­cu zno­wu uczu­cie chcesz scho­wać
Więc zaufaj bo życie masz jed­no
I zrób wszys­tko by go nie zmar­no­wać.
/?/

♥…….─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─……♥

DEKORACJE

Pięknego ciepłego wieczoru życzę oraz snów we wszystkich kolorach wiosny…
pozdrawiam melodią serca.

Reklamy