~~Będąc blisko~~


Będąc blis­ko na je­den od­dech
Lecz na od­ległość świet­lnych mil
Za­gubieni w wiel­kim kos­mo­sie
Błądząc ciągle szu­kamy się w nim

Stąpając po snu ga­lak­ty­kach
Ogląda­my się cza­sem za siebie
Gwiez­dnym pyłem zeb­ra­nym wy­soko
Wciąż pisze­my słów treści na niebie

Od­da­leni o ty­siące już lat
W zo­diakal­nych umysłu przes­tworzach
Drogą mleczną stąpa­my nie raz
Za­nim wzej­dzie po­ran­na już zorza

Jak ho­ros­kop pi­sany wśród gwiazd
Or­bi­tal­ne prag­nienia spełniają
Lecz nie wszys­tko się spełnia to fakt
Bo i gwiaz­dy też cza­sem spa­dają .

PIĘKNYCH MARZEŃ, BO TEGO NAM NIKT NIE ZABRONI,
RADOSNYCH CHWIL I BAJECZNIE KOLOROWYCH SNÓW ŻYCZĘ.
CIEPLUTKO POZDRAWIAM, BUZIACZKI ŚLĘ…

f71c802411a89cb6d1d76963aec9a809

Reklamy