Przyjacielu, jakże miło dzielić się choć małą chwilą, skreślać słowa w pozdrowieniach, dawać ciepło w swych życzeniach.


___DZIEŃ_____¶
_______¶¶____DOBRY!__¶¶
______¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶?´—)¶¶¶¶__¶¶¶?´—)¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶??.??.¶¶¶¶¶¶???´—)¶¶¶
__¶¶¶??.??.??¶¶¶¶??.??.?´—)¶¶¶
__¶¶??.??.¶¶¶¶??.??.??.?´—)¶¶¶
__¶¶??.??.¶¶¶??.??.?? ?´—)¶¶¶¶
__¶¶??.??¶¶¶??.??¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶.??.¶¶??.??¶¶¶¶??¶¶??¶¶
____¶¶¶¶¶??.¶¶*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__\\_/_¶¶¶¶¶??¶¶¶¶????´—)¶¶¶¶
__(O) ¶¶¶¶??¶¶¶¶??.??.?´—)¶¶¶
___¶¶¶ ¶¶??¶¶¶¶??.??.?´—)¶¶¶
_____¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶??.?´—)¶¶¶¶
_______¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______?¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_¶¶¶______
¶¶¶__¶__Nie odkładaj uśmiechu,
¶¶¶___bo zbyt cennym jest darem.
_¶¶¶¶¶¶¶__To co cieszy i bawi
___¶¶¶¶__jest radości wymiarem…
____¶¶¶___
____¶¶¶___Niech i w Tobie
____ ¶¶¶__________ dziś gości,
_____ ¶¶¶ _niech swym blaskiem
______¶¶¶_________urzeka,
_____ ¶¶¶___niech dla Ciebie
_____ _¶¶ ____ ten dzień
_______ ¶¶_____płynie jak
________ ¶¶__SZCZĘŚCIA rzeka.
__________ ¶
_____Życzę Ci:…CUDOWNEGO DNIA!!!