WITAM SERDECZNIE!!!


Dwie drogi

Na roz­sta­ju dróg zat­rzy­mała się niepewność.Od­wróciła głowę w stronę ścieżki zwątpienia.Czy w tym kierun­ku ma pójść przez dal­sze życie ?Czy może skierować swe kro­ki w alejkę marzeń,którą podążała dotychczas.Stanęła niezdecydowana i myślała ..jeżeli to tyl­ko niedoj­rzała za­bawa w miłość.Iluz­ja prag­nień stworzona.Ser­ce prze­pełniała rozterka.Przez potargane niez­de­cydo­waniem włosy przem­knął ra­dos­ny wiatr.Uśmie­chnęła się ciepło sa­ma do siebie i podążyła w utęsknioną przyszłość żwa­wym kro­kiem nadziei.Zaufała sercu.Drogę zwątpienia ominęła./Xavier/

(`♥•.¸ (`♥•.¸♥¸.•♥´) ¸.•♥´)

Uwiłam bukiet z ciepłych słów,zawiązałam promieniami słońca…ślę go do Ciebie wraz z buziaczkami i uśmiechem serca..

o4td377tiku

Reklamy