WITAM SERDECZNIE


Ser­cu dałam wolną rękę, poz­wo­liłam mu na wiele; no i ono, zbyt zuchwałe, wyprawia mi… ce­regiele. Mając władzę ab­so­lutną, nie bojąc się też nicze­go; za­pom­niało, kto tu rządzi, zabawia się… na całego. Kar­diog­ra­my zwa­riowały, ser­ce ro­zum pos­tra­dało; tak, bez żad­nej kon­sultac­ji, za amo­ry… się zab­rało. Za­pom­niałam, w roz­tar­gnieniu, że prze­korą je kar­miłam; te­raz działa po swo­jemu, cóż, za późno… się zbudziłam. Więc skar­ciłam je troszeczkę, te­raz sie­dzi ob­rażone; zem­sty na mnie do­konało, z le­wej przeszło… w prawą stronę. Da­lej działa po swo­jemu, lecz oba­wiam się cza­sami; że, jak ro­zum prze­kaba­ci, co to będzie?… wiecie sa­mi….

MIŁEGO, SPOKOJNEGO WIECZORU ŻYCZĘ. CIEPLUTKO POZDRAWIAM.

bielizna tapety2 (562)

Reklamy