ROMANTYCZNEJ NOCKI


..Gdy od­kry­wam piękno w dru­giej oso­bie..piękno..które jest blis­kie mo­jemu ser­cu nie py­tam czy war­to..po pros­tu cieszę się..że mam szczęście spot­kać ko­goś ta­kiego.. broń Boże nie pragnę zmieniać świata ani tym bar­dziej siebie..nie pragnę również zmieniać tej oso­by..która mnie za­fas­cy­nowała swoją … Czytaj dalej

PIEKNEGO WIECZORKU ŻYCZĘ.


Kończą się sen­ty­men­talne, zi­mowe wie­czo­ry. Ta­kie, na które się cze­ka i ta­kie, których sta­ramy się uni­kać. Cza­sem naj­gor­szą rzeczą, jaką możemy zro­bić jest zat­rzy­manie się na mo­ment i wróce­nie, cho­ciażby myśla­mi, do te­go, za czym nap­rawdę tęskni­my… Może le­piej trochę … Czytaj dalej

Dzień dobry moje słońe


Lubię kiedy słońce budzi mnie o świcie pieści promieniami rozespane oczy uśmiecham się widząc w lustrze swe odbicie karmię przy tym myśli wspomnieniami nocy znowu dzień kolejny niosący nadzieję wypełni minuty wiary perełkami łza szczęścia zabłyśnie życia głaz skruszeje losu … Czytaj dalej

Żyj kolorowo – chwilą tęczową, ..chwyć każdy dzień, dopóki trwa… ..i ciesz się swego życia przygodą, ..życie masz jedno, a czas tak gna.


WITAM CIĘ UŚMIECHEM W NOWYM DNIU Niech słońce pięknie świeci wiatr tylko lekko wieje,czasem deszcz popada zieleni dając nadzieje.By rozkwita pięknie i swiat nam ozdabiała,z każdą chwilą dnia uśmiech nam darowała. Pozdrawiam ciebie miło sercem ciepło ci slę niech szczęście … Czytaj dalej